Karam Kurdieh
  • PRINT
Karam Kurdieh
  • Height  4'10.5" / 149 cm
  • Eyes  Hazel
  • Hair  Black
  • PRINT